FUNKCIONALITY

PRODUKTOVÝ WEB

Produktový web k digitálnímu nástroji COVID Manager je přístupný ZDE


ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ

 • přizpůsobení potřebám jakékoli organizace – CM je vhodný pro malé firmy i velké korporace, školy, úřady, zdravotnická zařízení včetně odběrových laboratoří
 • přizpůsobení různým scénářům testování a jejich kombinacím (samotestování, testování na pracovišti (ve škole) bez spolupráce zdravotnického zařízení, testování za spolupráce zdravotnického zařízení)
 • umožňuje odběrovým laboratořím administrovat testování ve více na sobě nezávislých subjektech (spravování odběrových týmů)SNADNÉ UVEDENÍ DO PROVOZU

 • přizpůsobení struktury obsahu podle vnitřního členění organizace
 • široká škála uživatelských rolí umožňující centrální organizaci testování i delegování této zodpovědnosti na jednotlivé útvary organizace
 • hromadný import osob pomocí CSV souboruEVIDENCE TESTOVANÝCH

 • vedení evidence kdo má být testován a kdo má výjimku z povinného testování (home office, dříve prodělané onemocnění, očkování)
 • evidence osobních dat podle požadavků ÚZIS pro žádanky na PCR testy (v souladu s GDPR)ORGANIZACE TESTOVÁNÍ

 • plánování hromadných termínů pro testování
 • možnost testování jednotlivců mimo naplánované termíny
 • přístup do systému mimo pracoviště (ze služební cesty, z domova)
 • možnost tisku sestav pro případné off-line testování
 • podpora samotestování – zadání výsledku samostatného odběru do naplánovaného termínu přes webové rozhraní (pomocí počítače či chytrého telefonu)PODPORA PCR TESTOVÁNÍ

 • vazba na laboratorní systémy s automatizovaným generování žádanek na PCR vyšetření (platí pro vybrané partnerské laboratoře)EVIDENCE VÝSLEDKŮ A VÝKAZY

 • vyhledávání osob, testů a vyšetření podle detailních parametrů
 • tisk sestav pro reporty výsledků testování
 • automatický výpočet údajů z testování ve školách pro vykazování do Covid Form
 • generování výkazů pro zdravotní pojišťovny pro organizace, které testují samostatně
 • přímé napojení na laboratorní systém pro vyúčtování zdravotním pojišťovnám ze strany odběrových laboratoří (platí pro vybrané partnerské laboratoře)