SCÉNÁŘE PRO ŠKOLY

Systém podpory testování "COVID Manager pro školy" optimalizuje a integruje klinické, organizační, procesní, personální a digitální řešení celého systému testování. Digitální část systému zajišťuje provázanost na již funkční celostátně zaběhnuté procesy testování a na centrální digitální aplikace.

Krátký popis:

 • Po počátečním importu dat do aplikace COVID manager, který je realizován s plnou součinností našich konzultantů, si školy již sami dle své potřeby plánují a dynamicky vytváří plány testování v návaznostech na kapacity laboratoří. Data z aplikace Covid manager jsou plně automaticky převáděna do IS jednotlivých laboratoří.
 • Systém podporuje logistiku závozů škol sadami pro odběry vzorků.
 • Po skupinovém nebo individuálním odběru vzorků přímo ve škole, systém podporuje jejich zpětný odběr a svoz do laboratoří.
 • Po vyhodnocení vzorků jsou škola i rodiče studentů ihned automaticky informování o výsledcích testů.
 • Informace o výsledcích testování se automaticky transferují do všech potřebných centrálních datových aplikací s návazností do aplikací typu Tečka. Studenti se pak mohou případně prokazovat výsledkem testu při volnočasových aktivitách.

Přínosy:

 • zrychlení celého procesu testování
 • optimalizace spolupráce s laboratořemi
 • zkrácení doby získání výsledků
 • výrazné zjednodušení evidence a administrace testování
 • automatizace povinných výkazů a automatizace podpory trasování kontaktů studentů
 • víceúčelové využití výsledků testování i pro volnočasové aktivity
 • dlouhodobé přehledy a statistiky průběhu i výsledků testování

Schéma: