OBECNÉ SCÉNÁŘE

Typy reálných scénářů a postupů, jak organizovat testování, které splňují oficiální postupy.

TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY (POVINNÉ)

Scénáře A1 Antigenní odběrové centrum (AOC) – zajišťuje organizace ve spolupráci s AOC
Scénář A1a Odběr vzorku ve statickém AOC – individuální odběry
Scénář A1b Odběr vzorku ve statickém AOC – skupinové odběry
Scénář A1c Odběr vzorku zajišťuje výjezdová skupina AOC – v prostorách organizace – individuální odběry
Scénář A1d Odběr vzorku zajišťuje výjezdová skupina AOC – v prostorách organizace – skupinové odběry

V rámci scénářů A1. může AOC u pozitivního výsledku antigenního testu zajistit ověřovací (konfirmační) PCR test.

Scénáře A2 Samo testování antigenními testy – zajišťuje organizace sama
Scénář A2a Samo testování antigenními testy – v prostorách organizace – individuální odběr
Scénář A2b Samo testování antigenními testy – v prostorách organizace – skupinový odběr
Scénář A2c Samo testování antigenními testy – testovaný doma

TESTOVÁNÍ PCR TESTY (POVINNÉ I NEPOVINNÉ)

Scénáře B1 Povinné „standardní“ PCR testy po zjištění pozitivního výsledku z antigenního testování
Scénář B1a Odběr vzorku PCR ve statickém AOC – individuální odběry
Scénář B1b Odběr vzorku PCR výjezdová skupina AOC – v prostorách organizace – individuální odběry
Scénář B1c Odběr vzorku PCR výjezdová skupina AOC – v prostorách organizace – individuální odběry
Scénář B1d Odběr vzorku na „standardním“ odběrovém místě – sám testovaný po zajištění žádanky u lékaře nebo KHS

V rámci scénářů B1. jsou mimo jiné podrobněji řešeny varianty zajištění PCR testů u žáků s pozitivním výsledkem antigenních testů. Jde o rozlišení, zda jsou žáci plnoletí nebo ne.

Scénáře B2 Nepovinné PCR testování – zajišťuje organizace sama
Scénář B2a PCR testy „standardní“, s odběrem na Odběrovém místě a vyhodnocením v laboratoři
Scénář B2b Samo testování PCR testy – odběr v prostorách organizace a vyhodnocením v laboratoři – individuální odběr
Scénář B2c Samo testování PCR testy – odběr v prostorách organizace a vyhodnocením v laboratoři – skupinový odběr
Scénář B2d Samo testování PCR testy – odběr testovaný doma – s vyhodnocením v laboratoři
Scénář B2e Samo testování PCR testy – odběr v prostorách organizace s vyhodnocením v analyzátoru, který je umístněn přímo v organizaci

Výběr scénářů a typů testů lze v rámci organizace kombinovat tak, aby výsledek testování vyhovoval reálnému provozu organizace. Př. Všichni zaměstnanci projdou povinným antigenním testováním a zaměstnanci exponovaných pracovišť mohou být testováni PCR testy přímo na pracovišti. U velkých organizací lze testování návštěv řešit také rychlým PCR testem, kdy analyzátor testů je umístěn přímo v prostorách vstupu do areálu (recepce apod.).